Groty do ogrodzeń i wysokość ogrodzenia

Groty do ogrodzeń – na jakiej wysokości

Wybierając wysokość ogrodzenia i decydując się na niej na montaż czegoś takiego jak groty do ogrodzeń przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z aktualnie panującymi przepisami prawnymi. A akcie prawnym prawa budowlanego (rozdział 4 – postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych) artykuł 29 mówi, że budowa ogrodzeń nie wymaga uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Artykuł 30 dopowiada, że prace z wykonaniem ogrodzenia przekraczającego 2,2 metra wysokości należy zgłosić w odpowiednim organie administracyjnym. Należy również zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w którym znajdziemy informacje na temat warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejsze informacje znajdują się w Dziale drugim “Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.” rozdział 9 porusza temat ogrodzeń.

Wytyczne

Ogrodzenia powinny między innymi:

  • nie posiadać elementów ostrych, których położenie nie przekracza 1,8 metra wysokości
  • posiadać bramy otwierane do wewnątrz posesji
  • posiadać furtkę o minimalnej szerokości 0,9 metra lub szerszą
  • gwarantować bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom przebywającym na posesji
  • w budynkach wielorodzinnych bądź użyteczności publicznej zapewniać łatwy dostęp do bram dla osób niepełnosprawnych

Dobierając odpowiednią wysokość ogrodzenia musimy mieć na uwadze również zamierzony wygląd efektu końcowego. Dobierając elementy składowe również powinniśmy zapoznać się z przepisami. Jeśli planujemy groty do ogrodzeń, powinniśmy wiedzieć, że ostre zakończenia mogą pojawić się wyłącznie w ogrodzeniu wyższym niż 180 cm. Jest to zawarte w “Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać i ich usytuowanie”.

Inną ważną kwestią, jaką musimy rozpatrzyć decydując się na konkretną wysokość ogrodzenia jest fakt, czy zamierzamy montować bramy przesuwne automatyczne. Wózki do bram mają konkretne wymiary i dozwolone obciążenia. Jeśli planujemy wysokie ogrodzenie, koszt takiej bramy oraz mechanizmu otwierającego będzie wyższy. Jeśli natomiast zdecydujemy się na niższe, wystarczy standardowy wózek.

Furtki do bram

Wiele osób zapomina o tym, że również klamki do furtek są bardzo ważne. W wysokim ogrodzeniu będą one wyżej. Tutaj trzeba zastanowić się, kto będzie posługiwał się nimi w celu dostania się na posesję. Jeśli ogrodzenie jest zabezpieczeniem domu prywatnego, miejmy na uwadze dzieci i osoby niepełnosprawne nie mające możliwości aby dosięgnąć do zbyt wysoko usytuowanej klamki. Jeżeli natomiast ogradzamy magazyn bądź inny obiekt przemysłowy, na który nie zamierzamy wpuszczać osób nieupoważnionych, klamki nie muszą być łatwo dostępne, a więc i ogrodzenie może być wyższe.

Efektowny wygląd ogrodzenia

Jeśli chcemy, aby nasze ogrodzenie wyglądało efektownie, a przy tym było długowieczne, warto zainwestować w elementy kute. Zamawiając je również musimy kierować się planowaną wysokością ogrodzenia. W ogrodzeniu domu prywatnego takie rozwiązanie wygląda bardzo elegancko, lecz jest związane z pewnymi kosztami. Przy budynkach przemysłowych nie warto przepłacać za wygląd.